Ενεργά Ερευνητικά Προγράμματα Ιονίου Πανεπιστημίου

ERASMUS - HORIZON - Λοιπά Ευρωπαϊκά

Κωδικός
Έργου
ΤίτλοςΕπιστημονικός ΥπεύθυνοςΠρόγραμμαΚωδικός Πρόσκλησης
80655 Αγροτική Περιβαλλοντική Παρακολούθηση μέσω δικτύων εξαιρετικά ευρείας περιοχής και κατανεμημένη ομοσπονδιακή μάθηση=Rural Environmental Monitoring via ultra wide-ARea networKs And distriButed federated Learning (Project No: 101086387 — REMARKABLE — HORIZON-MSCA-2021-SE-01) Καρύδης ΙωάννηςERASMUS - HORIZON - Λοιπά ΕυρωπαϊκάHORIZON EUROPE MSCA Staff Exchanges 2021 (HORIZON-MSCA-2021-SE-01)
80669 Διασυνδεδεμένος 5G-IoT κυβερνοχώρος εξάσκησης για εκπαίδευση και ασφαλείς επιχειρήσεις=Connected 5G-IoT Cyber Range for Training and Secure Operations (Project No: 101145872 — NITRO — DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-B-03) Νταντογιάν ΧριστόφοροςERASMUS - HORIZON - Λοιπά ΕυρωπαϊκάDIGITAL EUROPE Cybersecurity and Trust (DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-B-03)
80678 Πρόγραμμα ERASMUS+ 2023-2026 (Project No: 023-1-EL01-KA171-HED-000139565) Καμπάση ΑικατερίνηERASMUS - HORIZON - Λοιπά ΕυρωπαϊκάERASMUS+ Call 2023 Round 1 KA1 KA171-HED - Mobility of higher education students and staff supported by external policy funds
80586 Αναζωπύρωση πολιτισμών=Rewilding Cultures (Project No: 101055695 — RC) Ονοράτου ΝταλίλαERASMUS - HORIZON - Λοιπά ΕυρωπαϊκάCREA2021 European Cooperation projects (CREA-CULT-2021-COOP)
80617 Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και τις δημόσιες υπηρεσίας στην Ελλάδα=The Greek digital Government and Public Services innovation HUB (Project No: 101083646 — GR digiGOV-innoHUB — DIGITAL-2021-EDIH-01) Κουρουθανάσης ΠαναγιώτηςERASMUS - HORIZON - Λοιπά ΕυρωπαϊκάDIGITAL EUROPE European Digital Innovation Hubs (DIGITAL-2021-EDIH-01)
80642 Πρόγραμμα ERASMUS+ 2023-25 (Project No: 2023-1-EL01-KA131-HED-000115315) Καμπάση ΑικατερίνηERASMUS - HORIZON - Λοιπά ΕυρωπαϊκάERASMUS+ Call 2023 Round 1 KA1 KA131-HED - Mobility of higher education students and staff supported by internal policy funds
80640 Εξ' αποστάσεως, παιχνιδοποιημένη και δικτυακή εκπαίδευση για το νέο-επιχειρείν=E-Learning Gamifyed and Networked Training for Startupper (Project No: 101082811 — E-le.G.A.N.T.S. — ERASMUS-EDU-2022-CBHE) Τουλής ΙωάννηςERASMUS - HORIZON - Λοιπά ΕυρωπαϊκάERASMUS+ Capacity building in the field of higher education (ERASMUS-EDU-2023-CBHE)
80563 Εισαγωγή κοινών μαθημάτων ΤΠΕ για καλύτερη απασχολησιμότητα φοιτητών και αποφοίτων=Introduction of joint short-cycle ICT courses for better employability of students and graduates (Project No: 2021-1-HR01-KA220-HED-000031177) Έξαρχος ΘεμιστοκλήςERASMUS - HORIZON - Λοιπά ΕυρωπαϊκάERASMUS+ Call 2021 Round 1 KA2 KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education
80571 H Μουσική στην Ανώτατη Εκπαίδευση συναντά τη διαδικτυακή διάσταση=MUSic higher EducatioN meetS the cyber dimEnsion (Project No: 2021-1-IT-02-KA220-HED-000027633) Τουλής ΙωάννηςERASMUS - HORIZON - Λοιπά ΕυρωπαϊκάERASMUS+ Call 2021 Round 1 KA2 KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education

Παρελθόντα Ερευνητικά Προγράμματα Ιονίου Πανεπιστημίου

ERASMUS - HORIZON - Λοιπά Ευρωπαϊκά

Κωδικός
Έργου
ΤίτλοςΕπιστημονικός ΥπεύθυνοςΠρόγραμμαΚωδικός Πρόσκλησης
80602 Πρόγραμμα ERASMUS+ 2022-24 (Project No: 2022-1-EL01-KA131-HED-000057324) Καμπάση ΑικατερίνηERASMUS - HORIZON - Λοιπά ΕυρωπαϊκάERASMUS+ Call 2022 Round 1 KA1 KA131-HED - Mobility of higher education students and staff
80668 Ενίσχυση της ψηφιακής καινοτομίας και της ικανότητας μετασχηματισμού των Πανεπιστημίων σε ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα=Boosting Digital Innovation and Transformation Capacity of HEIs in an Entrepreneurial Ecosystem Πατέλη ΑδαμαντίαERASMUS - HORIZON - Λοιπά ΕυρωπαϊκάHORIZON EUROPE EIT HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education Call 2
80572 Συνεργασία με διερμηνείς στις ζώνες διέλευσης προσφύγων: Ανάπτυξη δεξιοτήτων και αύξηση της ευαισθητοποίησης σε ΑΕΙ=Working with Interpreters in Refugee Transit Zones: Capacity building and awareness-raising for higher education contexts (Project No: 2021-2-AT01-KA220-HED-000048753) Βλαχόπουλος ΣτέφανοςERASMUS - HORIZON - Λοιπά ΕυρωπαϊκάERASMUS+ Call 2021 Round 2 KA2 KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education
80583 Πληροφοριακή και ψηφιακή παιδεία στα σχολεία, γέφυρα υποστήριξης της κριτικής σκέψης με τις αξίες ισότητας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση χρησιμοποιώντας παιδική λογοτεχνία και νέα μέσα= Information and digital literacy at school. A bridge to support critical thinking and equality values for primary education using children's literature and transmedia (Project No: 2021-1-ES01-KA220-SCH-000032527) Κωσταγιόλας ΠέτροςERASMUS - HORIZON - Λοιπά ΕυρωπαϊκάERASMUS+ Call 2021 Round 1 KA2 KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education
80562 Πρόγραμμα ERASMUS+ 2022-24 (Project No: 2021-1-EL01-KA131-HED-000008896) Καμπάση ΑικατερίνηERASMUS - HORIZON - Λοιπά ΕυρωπαϊκάERASMUS+ Call 2021 Round 1 KA1 KA131-HED - Mobility of higher education students and staf
80487 Ενίσχυση ανώτερης εκπαίδευσης στη σύνθετη συστημική σκέψη για την βιώσιμη ανάπτυξη=Enhancing higher education on Complex System THINKING for sustainable development (Project No: 2020-1-SE01-KA203-077872) Κουλουγλιώτης ΔιονύσιοςERASMUS - HORIZON - Λοιπά ΕυρωπαϊκάERASMUS+ 2020 Call KA203 - Strategic Partnership Projects for Higher Education
80486 Πρόγραμμα ERASMUS+ 2020-2021 (Project No: 2020-1-EL01-KA103-077646) Καμπάση ΑικατερίνηERASMUS - HORIZON - Λοιπά ΕυρωπαϊκάERASMUS+ Call 2020 KA1 KA103 Mobility for Higher Education Students and Staff to Programme Countries
80565 Σχεδιασμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Τέχνη, Επιστήμη και Υγεία"=Art, Science & Health – MA programme (Project No: 101050128 — ASH MA) Ονοράτου ΝταλίλαERASMUS - HORIZON - Λοιπά ΕυρωπαϊκάErasmus Mundus Design Measures (ERASMUS-EDU-2022-EMJM-DESIGN)
80397 Συνεργασία για την κατασκευή συστήματος επαυξημένης ενημέρωσης=CoopERation for incrEased siTuational Awareness estaBlishment (Project No: 823774 — CERETAB — ISFB-2017-AG-ESUR) Μυλωνάς Φοίβος-ΑπόστολοςERASMUS - HORIZON - Λοιπά ΕυρωπαϊκάΗ2020 Call for proposals for EU Member States to support the improvement of border surveillance (ISFB-2017-AG-ESUR)
80512 Διαθεματική Ανθεκτικότητα μέσω ενός Δικτύου Εκπαίδευσης για την Επιστήμη και την Πολιτιστική Κληρονομιά=Interdisciplinary Resilience through Science and Cultural Heritage Education Network (Project No: 2020-1-AT01-KA226-HE-092503) Αστάρα Όλγα-ΕλένηERASMUS - HORIZON - Λοιπά Ευρωπαϊκά
80313 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τέχνης-Επιστήμης-Τεχνολογίας για Ψηφιακή Δημιουργία=European Art - Science - Technology Network (EASTN) for Digital Creativity (Project No: 583798-CREA-1-2017-1-FR-CULT-COOP2) Ζάννος ΙωάννηςERASMUS - HORIZON - Λοιπά Ευρωπαϊκά
80451 Βελτίωση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εκπαιδευτικής ικανότητας της Σερβίας στον τομέα της προστασίας και της ασφάλειας=Improving Academic and Professional Education Capacity in Serbia in the area of Safety and Securit (Project No: 586410-EPP-1-2017-1- RS-EPPKA2-CBHE-JP) Έξαρχος ΘεμιστοκλήςERASMUS - HORIZON - Λοιπά Ευρωπαϊκά
80442 Πρόγραμμα ERASMUS+ 2019-2020 (Project No: 2019-1-EL01-KA103-061319) Μπάνου ΧριστίναERASMUS - HORIZON - Λοιπά ΕυρωπαϊκάERASMUS+ Call 2019 KA103 Mobility for Higher Education Students and Staff to Programme Countries
80297 Η Ηθική νέων τεχνολογιών με υψηλή επίδραση στα κοινωνικοοικονομικά και ατομικά δικαιώματα σε σχέση με τις θέσεις των ενδιαφερομένων κοινωνικών εταίρων=Stakeholder-informed ethics for new technologies with high socio-economic and human rights impact (Project No: 741716 — SIENNA — H2020-SwafS-2016-17/H2020-SwafS-2016-1) Κανελλοπούλου - Μπότη Μαρία ΚαλλιόπηERASMUS - HORIZON - Λοιπά ΕυρωπαϊκάH2020 Science with and for Society (H2020-SwafS-2016-17)
80342 Διακυβέρνηση δεδομένων για την υποστήριξη συμμόρφωσης με το γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων=DATA Goverancefor supporting GDPR (Project No: 787068 — DEFeND — H2020-DS-2016-2017/H2020-DS-SC7-2017) Τσώχου ΑγγελικήERASMUS - HORIZON - Λοιπά ΕυρωπαϊκάH2020 Digital Security Focus Area (H2020-DS-SC7-2017)
80278 Το ηχοτοπίο στο οποίο ζούμε=Le paysage sonore dans lequel nous vivons (Project No: 2016-1-FR01-K204-024001) Μνιέστρης ΑνδρέαςERASMUS - HORIZON - Λοιπά Ευρωπαϊκά
80303 Θεματικό Κανάλι Βυζαντινής Τέχνης και Αρχιτεκτονικής=Byzantine Art and Archaeοlogy Thematic Channel (Project No: NEA/CEF/ICT/A2016/1332234) Δεληγιάννης ΙωάννηςERASMUS - HORIZON - Λοιπά Ευρωπαϊκά
80280 Δράση Εκπαίδευσης για Νομικούς: Γλωσσικές Δεξιότητες και Μετάφραση στο Δίκαιο Ανταγωνισμό της ΕΕ=Training Action for Legal Practitioners: Linguistic Skills and Translation in EU Competition Law Σωσώνη ΒιλελμίνηERASMUS - HORIZON - Λοιπά Ευρωπαϊκά
80299 Πρόγραμμα ERASMUS+ 2017-2020 (Project No: 2017-1-EL01-KA103-035268) Χρυσικόπουλος ΒασίλειοςERASMUS - HORIZON - Λοιπά ΕυρωπαϊκάERASMUS+ Call 2017 KA103 Mobility for Higher Education Students and Staff to Programme Countries
80273 Πρόγραμμα ERASMUS+ 2016-2017 (Project No: 2016-1-EL01-KA103-022670) Χρυσικόπουλος ΒασίλειοςERASMUS - HORIZON - Λοιπά ΕυρωπαϊκάERASMUS+ Call 2016 KA103 Mobility for Higher Education Students and Staff to Programme Countries
80243 Translation for Massive Open Online Courses (Project No: 644333 — TraMOOC — H2020-ICT-2014/H2020-ICT-2014-1) Κερμανίδου Κάτια - ΛήδαERASMUS - HORIZON - Λοιπά ΕυρωπαϊκάH2020 Information and Communications Technologies (H2020-ICT-2014-1)
80252 Πρόγραμμα ERASMUS+ 2015-2016 (Project No: 2015-1-EL01-KA103-013458) Χρυσικόπουλος ΒασίλειοςERASMUS - HORIZON - Λοιπά ΕυρωπαϊκάERASMUS+ Call 2015 KA1 KA103 Mobility for Higher Education Students and Staff to Programme Countries
80245 Δημιουργώντας περισσότερες δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης για σπουδαστές τεχνών και μουσικής=Opening more employment gates for art and music students (Project No: 2014-1-TR01-KA203-013379) Τρυπάνη ΔήμητραERASMUS - HORIZON - Λοιπά Ευρωπαϊκά
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας