80617: Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και τις δημόσιες υπηρεσίας στην Ελλάδα=The Greek digital Government and Public Services innovation HUB (Project No: 101083646 — GR digiGOV-innoHUB — DIGITAL-2021-EDIH-01)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κουρουθανάσης Παναγιώτης
Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και τις δημόσιες υπηρεσίας στην Ελλάδα=The Greek digital Government and Public Services innovation HUB (Project No: 101083646 — GR digiGOV-innoHUB — DIGITAL-2021-EDIH-01)
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ERASMUS - HORIZON - Λοιπά Ευρωπαϊκά
Κωδικός Πρόσκλησης: DIGITAL EUROPE European Digital Innovation Hubs (DIGITAL-2021-EDIH-01)
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Ακρωνύμιο: GR digiGOV-innoHUB

The European Digital Innovation Hub for Digital Governance – GR digiGOV-innoHUB supports the development of a new generation of public services based on advanced digital technologies (AI, ML, IoT, Blockchain, HPC), with open source, open data and open standards. GR digiGOV-innoHUB is coordinated by GRNET.

GR digiGOV-innoHUB aims to develop an ecosystem of digital transformation actors by promoting innovation in Public Administration through the National Digital Portal for Public Services gov.gr. All GR digiGOV-innoHUB pilot projects will be implemented using open software and open standards, while the source 

code of the projects with all documentation will be available under the European Union Public License (EUPL) on the Joinup platform for open-digital governance practitioners.

Our mission is to advance Digital Transformation in the Public Sector fostering Synergistic Innovation and Openness.

More information is available here


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας