80245: Δημιουργώντας περισσότερες δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης για σπουδαστές τεχνών και μουσικής=Opening more employment gates for art and music students (Project No: 2014-1-TR01-KA203-013379)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τρυπάνη Δήμητρα
Δημιουργώντας περισσότερες δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης για σπουδαστές τεχνών και μουσικής=Opening more employment gates for art and music students (Project No: 2014-1-TR01-KA203-013379)
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ERASMUS - HORIZON - Λοιπά Ευρωπαϊκά
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Ακρωνύμιο: OMEGA PROJECT

OMEGA (Opening More Employment Gates for Arts and Music Students) project is an Erasmus KA2 Strategic Partnership project.
OMEGA project was stemmed from the awareness that in contemporary business sectors there is an explicit need for the employees from the sector of art and music by the changes in organizational management and social (corporate) responsibility understanding in business life.
Today’s business enterprises does not only need operational staff but also a permanent staff who can design group-team building activities within the company, to organize social activities, prepare and implement social responsibility projects by using art and music.
The aim of OMEGA is to provide basic skills on project management, entrepreneurship, training design and business management for the students of art and music students through preparing and implementing an innovative course module.

More information is available here.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας