Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ιωάννη Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
E-mail: rc@ionio.gr

Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. ΙΠ –
ΠΟΥ (Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)
Μιχάλης Θεριανός Τηλ.: 26610 87600 FAX: - email: mit@ionio.gr
Τμήμα Διενέργειας Διαγωνισμών και Δημοσίων Συμβάσεων
Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Ελισσάβετ Παπαδοπούλου Tηλ.: 26610 87606 FAX: - email: lpapado@ionio.gr
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
Υπεύθυνη
Αλεξάνδρα Ογγάρη Tηλ.: 26610 87665 FAX: - email: ale@ionio.gr
Τμήμα Προγραμματισμού, Υποστήριξης Υποβολής Προτάσεων και Παρακολούθησης Έργων
Υπεύθυνη
Αλεξάνδρα Σκαλιώτη Tηλ.: 26610 87636 FAX: - email: alexa@ionio.gr
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Προσωπικού
Υπεύθυνος
Νικόλαος Κοσκινάς Tηλ.: 26610 87674 FAX: - email: koskinas@ionio.gr
Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης
Επί κεφαλής
Θεοδώρα Γκιτσιάλη Tηλ.: 26610 87605 FAX: - email: dora@ionio.grΛήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο 80434 "Διαχείριση εσόδων από νέα ΠΜΣ (20%)"
Δημοσίευση: 12-02-2020 22:20
Έναρξη: 12-02-2020 |Λήξη: 28-02-2020
[Σε Εξέλιξη]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια γραφικής ύλης έργου 80270
Δημοσίευση: 21-02-2020 11:35
Σημαντική Ημερομηνία: 28-02-2020
[Αναμένεται]