Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ιωάννη Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
E-mail: rc@ionio.gr

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. Ι.Π. &
Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.)

Ευφροσύνη Αυγερινού

 

Τηλ.: 26610 87600

 email: eavgerinou@ionio.gr

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Προσωπικού

Νίκος Κοσκινάς

Υπεύθυνος τμήματος. Έλεγχος προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έκδοση βεβαιώσεων προσωπικού.

Tηλ.: 26610 87674

 email: koskinas@ionio.gr

Αικατερίνη Τζάλη

Γραμματέας της ολομέλειας και του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Τηλ.: 26610 87673

email: ktzali@ionio.gr 

Φωτεινή Θεοφύλακτου

Διαχείριση συμβάσεων & Παρακολούθηση φύλλων χρονοχρέωσης

Tηλ.: 26610 87686

email: ftheofilaktou@ionio.gr

Τμήμα Προγραμματισμού, Υποστήριξης Υποβολής Προτάσεων και Παρακολούθησης Έργων

Αλεξάνδρα Σκαλιώτη

Παρακολούθηση έργων ΕΥΔ ΠΙΝ (ΙΟΝ 40, ΙΟΝ 42, ΙΟΝ 49, ΙΟΝ 51, ΙΟΝ 52, ΙΟΝ 44) & ευρωπαϊκών έργων (Horizon). Υποστήριξη υποβολής προτάσεων κατ΄αντιστοιχία των έργων παρακολούθησης.

Tηλ.: 26610 87672

email: alexa@ionio.gr

Δήμητρα Κόκκαλη

Παρακολούθηση έργων ΕΥΔ εδαφικής συνεργασίας & ΕΥΔ ΠΙΝ (ΙΟΝ 66 & ΙΟΝ 49) & ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ.

Tηλ.: 26610 87687

email: dimkok@ionio.gr

Νίκη Σταυράτη

Παρακολούθηση έργων ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΔΒΜ /ΕΛΙΔΕΚ & εκκαθάριση αμοιβών/δαπανών.

Tηλ.: 26610 87604

email: nstavrati@ionio.gr

Άννα Βούλγαρη

Παρακολούθηση ιδιωτικών έργων. Παρακολούθηση προϋπολογισμών έργων.

Tηλ.: 26610 87659

email: avoulg@ionio.gr

Τμήμα Διενέργειας Διαγωνισμών και Δημοσίων Συμβάσεων

Ελισσάβετ Παπαδοπούλου

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

Tηλ.: 26610 87606

email: lpapado@ionio.gr

Ναυσικά Κάντα

Υποστήριξη Τμήματος

Τηλ.: 26610 87683

email: nkanta@ionio.gr 

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Αλεξάνδρα Ογγάρη

Υπεύθυνη τμήματος

Tηλ.: 26610 87665

email: ale@ionio.gr

Παναγίτσα Σινίτου

Ταμειακές κινήσεις. Τραπεζικές συναλλαγές

Tηλ.: 26610 87605

email: panagitsa.sinitou@ionio.gr

Αλίκη Βλάχου

Έλεγχος και καταχώρηση δαπανών και τήρηση αρχείου

Tηλ.: 26610 87638

email: alvlachou@ionio.gr

Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης

Δήμητρα Κόκκαλη

Επί κεφαλής του γραφείου. Διαχείριση μηνιαίων δελτίων δαπανών στο ΟΠΣ.

Tηλ.: 26610 87626

email: dimkok@ionio.gr