Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ιωάννη Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
E-mail: rc@ionio.gr

Προϊστάμενος Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας ΙΠ
Μιλτιάδης ΜπότσηςTηλ.: 26610-87603FAX: 26610 22817email: mbotsis[at]ionio.gr
Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης
Νικόλαος ΜάμαλοςTηλ.: 26610-87604FAX: 26610 87641email: nmamalos[at]ionio.gr
Μονάδα Οικονομικής Διαχείρισης
Αλεξάνδρα ΟγγάρηTηλ.: 26610-87665FAX: 26610 87641email: ale[at]ionio.gr
Θεοδώρα ΓκιτσιάληTηλ.: 26610-87605FAX: 26610 87641email: dora[at]ionio.gr
Μονάδα Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργων
Αλεξάνδρα ΣκαλιώτηTηλ.: 26610-87636FAX: 26610 87641email: alexa[at]ionio.gr
Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών και Διαχείρισης Συμβάσεων
Μονάδα Πρωτοκόλλου και Γραμματειακής Υποστήριξης
Ελισσάβετ ΠαπαδοπούλουTηλ.: 26610-87606FAX: 26610 87641email: lpapado[at]ionio.gr