Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ιωάννη Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
E-mail: rc@ionio.gr

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. ΙΠ –
ΠΟΥ (Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)
Ευφροσύνη Αυγερινού   Τηλ.: 26610 87600 email: eavgerinou@ionio.gr
Ειδικός Συνεργάτης Ε.Λ.Κ.Ε.  Ι.Π. 
Κωνσταντίνος Δουκάκης   Τηλ.: 26610 87438 email: ksd1979@ionio.gr
Τμήμα Διενέργειας Διαγωνισμών και Δημοσίων Συμβάσεων
Ελισσάβετ Παπαδοπούλου Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Tηλ.: 26610 87606 email: lpapado@ionio.gr
Ναυσικά Κάντα Υποστήριξη Τμήματος Τηλ.: 26610 87683 email: nkanta@ionio.gr 
       
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
Αλεξάνδρα Ογγάρη Υπεύθυνη τμήματος Tηλ.: 26610 87665 email: ale@ionio.gr
Παναγίτσα Σινίτου Ταμειακές κινήσεις. Τραπεζικές συναλλαγές Tηλ.: 26610 87605 email: panagitsa.sinitou@ionio.gr
Αλίκη Βλάχου Έλεγχος και καταχώρηση δαπανών και τήρηση αρχείου Tηλ.: 26610 87638 email: alvlachou@ionio.gr
Τμήμα Προγραμματισμού, Υποστήριξης Υποβολής Προτάσεων και Παρακολούθησης Έργων
Αλεξάνδρα Σκαλιώτη Υπεύθυνη τμήματος. Παρακολούθηση έγων ΕΥΔ ΠΙΝ (ΙΟΝ 40, ΙΟΝ 42, ΙΟΝ 49, ΙΟΝ 51, ΙΟΝ 52, ΙΟΝ 44) & ευρωπαϊκών έργων (Horizon). Υποστήριξη υποβολής προτάσεων κατ΄αντιστοιχία των έργων παρακολούθησης. Tηλ.: 26610 87672 email: alexa@ionio.gr
Δήμητρα Κόκκαλη Παρακολούθηση έργων ΕΥΔ εδαφικής συνεργασίας & ΕΥΔ ΠΙΝ (ΙΟΝ 66 & ΙΟΝ 49) & ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ. Υποστήριξη υποβολής προτάσεων κατ΄αντιστοιχία των έργων παρακολούθησης. Tηλ.: 26610 87687 email: dimkok@ionio.gr
Νίκη Σταυράτη Παρακολούθηση έργων ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΔΒΜ /ΕΛΙΔΕΚ & εκκαθάριση αμοιβών/δαπανών. Tηλ.: 26610 87604 email: nstavrati@ionio.gr
Άννα Βούλγαρη Παρακολούθηση ιδιωτικών έργων. Παρακολούθηση προϋπολογισμών έργων. Tηλ.: 26610 87659 email: avoulg@ionio.gr
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Προσωπικού
Νίκος Κοσκινάς Υπεύθυνος τμήματος. Γραμματειακή υποστήριξη Επιτροπής Ερευνών. Έλεγχος προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έκδοση βεβαιώσεων προσωπικού. Tηλ.: 26610 87674 email: koskinas@ionio.gr
Φωτεινή Θεοφύλακτου Διαχείριση συμβάσεων & Παρακολούθηση φύλλων χρονοχρέωσης Tηλ.: 26610 87686 email: ftheofilaktou@ionio.gr
Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης
Θεοδώρα Γκιτσιάλη Επί κεφαλής του γραφείου. Διαχείριση μηνιαίων δελτίων δαπάνων στο ΟΠΣ. Tηλ.: 26610 87626 email: dora@ionio.gr

 

Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας