80565: Σχεδιασμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Τέχνη, Επιστήμη και Υγεία"=Art, Science & Health – MA programme (Project No: 101050128 — ASH MA)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ονοράτου Νταλίλα
Σχεδιασμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ERASMUS - HORIZON - Λοιπά Ευρωπαϊκά
Κωδικός Πρόσκλησης: Erasmus Mundus Design Measures (ERASMUS-EDU-2022-EMJM-DESIGN)
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Ακρωνύμιο: ASH MA

The ASH - Art, Science & Health – MA programme is envisaged as a two-year international graduate programme which aims to explore, re-imagine, and define the contribution of contemporary art in social wellness. The program will be designed by three participating universities and one non-governmental organization: University of Zagreb, Croatia, leading the consortium as a main beneficiary, representing The Academy of Fine Arts; Ionian University, Greece, representing the Department of Audio and Visual Arts; Singidunum University, Serbia, representing Faculty of Media and Communication; and KONTEJNER | bureau of contemporary art praxis, a non-governmental organization from Croatia. The main goal of the project is to set up a socially and globally relevant high-quality MA programme in contemporary arts based in practice and theory on transdisciplinarity and cross-sectoral cooperation, at the intersection of art, science and health.

More information is available here


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας