80278: Το ηχοτοπίο στο οποίο ζούμε=Le paysage sonore dans lequel nous vivons (Project No: 2016-1-FR01-K204-024001)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μνιέστρης Ανδρέας
Το ηχοτοπίο στο οποίο ζούμε=Le paysage sonore dans lequel nous vivons (Project No: 2016-1-FR01-K204-024001)
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ERASMUS - HORIZON - Λοιπά Ευρωπαϊκά
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Μουσικών Σπουδών

The purpose of this project is to address topics that are rarely covered within the usual training frameworks: the use of electroacoustic and audiovisual techniques for educational purposes, the use of recording tools in musical education, the question of the soundscape we live in and, principally, listening training through familiarisation with new technologies, not to forget the issue of hearing risks.

Five organisations – GMVL (France), TEMPO REALE and Amici Della Musica di Cagliari (Italy), AFEA (Portugal) and EPHMEE (Greece) – are involved in this project. They work in different and complementary areas, such as centres of musical creation, universities and musical education establishments, and regularly provide training courses at conservatories, music schools, publishers and art schools.
The project draws on a large number of learning activities. It is based on exchanges of experience and numerous meetings concerning methods of education and knowledge transfer, all leading to the creation of new documentation using digital resources. 

More information is available here


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας