80342: Διακυβέρνηση δεδομένων για την υποστήριξη συμμόρφωσης με το γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων=DATA Goverancefor supporting GDPR (Project No: 787068 — DEFeND — H2020-DS-2016-2017/H2020-DS-SC7-2017)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τσώχου Αγγελική
Διακυβέρνηση δεδομένων για την υποστήριξη συμμόρφωσης με το γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων=DATA Goverancefor supporting GDPR (Project No: 787068 — DEFeND — H2020-DS-2016-2017/H2020-DS-SC7-2017)
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ERASMUS - HORIZON - Λοιπά Ευρωπαϊκά
Κωδικός Πρόσκλησης: H2020 Digital Security Focus Area (H2020-DS-SC7-2017)
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Ακρωνύμιο: DEFeND

DEFeND is an Innovation Action (IA) project, and as such its main focus will be on improving existing software tools and frameworks and developing new ‘integration software’, driven by market needs, to deliver a unique organizational data privacy governance platform. In particular, the project technical focus is on delivering the novel Data Privacy Governance for Supporting GDPR (DEFeND) platform, which supports organizational-focused privacy governance and addresses challenges faced by organisations when complying with GDPR.

The project will achieve its aim by introducing a new paradigm, which we call Model-Driven Privacy Governance (MDPG). Such paradigm enables building (from an abstract to a concrete level) and analysing privacy related models following a Privacy-by-Design approach that spans over two levels, the Planning Level and the Operational Level, and across three management areas, i.e. Data Scope, Data Process and Data Breach.

More information is available here


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας