80297: Η Ηθική νέων τεχνολογιών με υψηλή επίδραση στα κοινωνικοοικονομικά και ατομικά δικαιώματα σε σχέση με τις θέσεις των ενδιαφερομένων κοινωνικών εταίρων=Stakeholder-informed ethics for new technologies with high socio-economic and human rights impact (Project No: 741716 — SIENNA — H2020-SwafS-2016-17/H2020-SwafS-2016-1)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κανελλοπούλου - Μπότη Μαρία Καλλιόπη
Η Ηθική νέων τεχνολογιών με υψηλή επίδραση στα κοινωνικοοικονομικά και ατομικά δικαιώματα  σε σχέση με τις θέσεις των ενδιαφερομένων κοινωνικών εταίρων=Stakeholder-informed ethics for new technologies with high socio-economic and human rights impact (Project No: 741716 — SIENNA — H2020-SwafS-2016-17/H2020-SwafS-2016-1)
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ERASMUS - HORIZON - Λοιπά Ευρωπαϊκά
Κωδικός Πρόσκλησης: H2020 Science with and for Society (H2020-SwafS-2016-17)
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Ακρωνύμιο: SIENNA

Advanced technologies like artificial intelligence, robots and human gene editing are becoming increasingly prevalent, and the ethical implications of such advancements cannot be overlooked. The EU-funded SIENNA project brings together 13 partners to explore the pressing ethical and human rights challenges posed by human genomics, human enhancement, and artificial intelligence and robotics. While these advancements promise incredible benefits, they are also a source of significant concern over issues like personal autonomy and privacy, and equality and accountability. SIENNA aims to untangle this ethical web, surveying citizens, conducting interviews with experts, hosting workshops and crafting frameworks. By doing so, it paves the way for responsible research and innovation.

More information is available here


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας