80583: Πληροφοριακή και ψηφιακή παιδεία στα σχολεία, γέφυρα υποστήριξης της κριτικής σκέψης με τις αξίες ισότητας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση χρησιμοποιώντας παιδική λογοτεχνία και νέα μέσα= Information and digital literacy at school. A bridge to support critical thinking and equality values for primary education using children's literature and transmedia (Project No: 2021-1-ES01-KA220-SCH-000032527)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κωσταγιόλας Πέτρος
Πληροφοριακή και ψηφιακή παιδεία στα σχολεία, γέφυρα υποστήριξης της κριτικής σκέψης με τις αξίες ισότητας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση χρησιμοποιώντας παιδική λογοτεχνία και νέα μέσα= Information and digital literacy at school. A bridge to support critical thinking and equality values for primary education using children's literature and transmedia (Project No: 2021-1-ES01-KA220-SCH-000032527)
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ERASMUS - HORIZON - Λοιπά Ευρωπαϊκά
Κωδικός Πρόσκλησης: ERASMUS+ Call 2021 Round 1 KA2 KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Ακρωνύμιο: BRIDGE

BRIDGE endeavours to foster information literacy (as well as digital, visual and media literacy) as a vital basis for educating an informed citizenry that will stand up to disinformation, hate speech and fake news, enhancing the relevance of curiosity, empathy, enquiry-based learning and critical thinking, starting from childhood. To this end, information literacy should be placed at the heart of education.

The main purpose of BRIDGE is to create a transnational cooperation network for the exchange of good practices and resources for the joint promotion of information and digital literacy as a way of underpinning education in equality values in primary schools. The proposal is aimed for children in the approximate middle primary school stage (aged 8-11 years) and intends to take advantage of the educational potential of children’s literature (especially picture books) and transmedia to engage with students about equality, diversity and inclusiveness and global citizenship, and as a door to information and digital literacy activities that help to encourage enquiry-led learning and critical thinking.

More information is available here


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας