80669: Διασυνδεδεμένος 5G-IoT κυβερνοχώρος εξάσκησης για εκπαίδευση και ασφαλείς επιχειρήσεις=Connected 5G-IoT Cyber Range for Training and Secure Operations (Project No: 101145872 — NITRO — DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-B-03)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νταντογιάν Χριστόφορος
Διασυνδεδεμένος 5G-IoT κυβερνοχώρος εξάσκησης για εκπαίδευση και ασφαλείς επιχειρήσεις=Connected 5G-IoT Cyber Range for Training and Secure Operations (Project No: 101145872 — NITRO — DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-B-03)
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ERASMUS - HORIZON - Λοιπά Ευρωπαϊκά
Κωδικός Πρόσκλησης: DIGITAL EUROPE Cybersecurity and Trust (DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-B-03)
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Ακρωνύμιο: NITRO

NITRO aims to contribute to and foster the creation of a 5G-IoT cyber range which refers to a specialized cybersecurity testing and training environment that focuses on simulating and evaluating the security of 5G networks in conjunction with Internet of Things (IoT) devices and applications. It provides a controlled platform where cybersecurity professionals, researchers, and organizations can study, practice, and develop skills related to securing 5G networks, IoT technologies as well as their interconnection. The consortium will leverage existing software, tools and methodologies towards the implementation of the platform software components as well as utilize existing cyber ranges available from the partners of the proposal and results from European projects to integrate and deliver a unique and - first of its kind – novel 5G-IoT cyber range. The project will also design and implement real-world attack and defence scenarios, allowing stakeholders to understand and address the unique security challenges that arise from the convergence of 5G and IoT. Finally, NITRO will consider adversarial AI attacks and their detection, being of the first cyber ranges that will emulate attacks on AI models for training and security testing.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας