80586: Αναζωπύρωση πολιτισμών=Rewilding Cultures (Project No: 101055695 — RC)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ονοράτου Νταλίλα
Αναζωπύρωση πολιτισμών=Rewilding Cultures (Project No: 101055695 — RC)
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ERASMUS - HORIZON - Λοιπά Ευρωπαϊκά
Κωδικός Πρόσκλησης: CREA2021 European Cooperation projects (CREA-CULT-2021-COOP)
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Ακρωνύμιο: RC

The Rewilding Cultures (RC) project is centred around exploring innovative approaches to production, inclusivity, and environmental considerations at the intersection of the arts, science, and technology. With a strong focus on reflecting the evolving landscape of artistic research and production, the project aims to foster and reshape new perspectives on various aspects of artistic and creative processes, including research, production, presentation, and dissemination. Simultaneously, it underscores the significance of responsible participation, particularly regarding environmental sustainability and vital inclusion matters that can no longer be ignored. It is imperative that we embrace a rewilding approach that is relevant for both the present and future.

More information is available here


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας