80397: Συνεργασία για την κατασκευή συστήματος επαυξημένης ενημέρωσης=CoopERation for incrEased siTuational Awareness estaBlishment (Project No: 823774 — CERETAB — ISFB-2017-AG-ESUR)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μυλωνάς Φοίβος-Απόστολος
Συνεργασία για την κατασκευή συστήματος επαυξημένης ενημέρωσης=CoopERation for incrEased siTuational Awareness estaBlishment (Project No: 823774 — CERETAB — ISFB-2017-AG-ESUR)
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ERASMUS - HORIZON - Λοιπά Ευρωπαϊκά
Κωδικός Πρόσκλησης: Η2020 Call for proposals for EU Member States to support the improvement of border surveillance (ISFB-2017-AG-ESUR)
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Ακρωνύμιο: CERETAB

CERETAB aims to improve border surveillance by enhancing cooperation between two EU Member States, Greece and Cyprus, via the exchange of vital information on their sea borders, in common areas of interest.
Specific Objective: to increase the situational awareness within the broad area defined by the Greek-Cypriot sea borders, through the development of a secure information exchange channel and the upgrading of the Greek-Cypriot National Coordination Centers cooperation, within the framework of the EUROSUR Regulation.

More information is available here


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας