80572: Συνεργασία με διερμηνείς στις ζώνες διέλευσης προσφύγων: Ανάπτυξη δεξιοτήτων και αύξηση της ευαισθητοποίησης σε ΑΕΙ=Working with Interpreters in Refugee Transit Zones: Capacity building and awareness-raising for higher education contexts (Project No: 2021-2-AT01-KA220-HED-000048753)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βλαχόπουλος Στέφανος
Συνεργασία με διερμηνείς στις ζώνες διέλευσης προσφύγων: Ανάπτυξη δεξιοτήτων και αύξηση της ευαισθητοποίησης σε ΑΕΙ=Working with Interpreters in Refugee Transit Zones: Capacity building and awareness-raising for higher education contexts (Project No: 2021-2-AT01-KA220-HED-000048753)
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ERASMUS - HORIZON - Λοιπά Ευρωπαϊκά
Κωδικός Πρόσκλησης: ERASMUS+ Call 2021 Round 2 KA2 KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Ακρωνύμιο: ReTrans

ReTrans Project develops digital training materials to raise awareness for interpreting in humanitarian and transborder migration contexts. By equipping students and teachers of higher education interpreter institutions with easy-to-use didactic materials, the project contributes to the diversification of educational tools in interpreter education and addresses needs and challenges experienced by individuals, interpreters, and institutions in refugee transit zones.

More information is available here


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας