80487: Ενίσχυση ανώτερης εκπαίδευσης στη σύνθετη συστημική σκέψη για την βιώσιμη ανάπτυξη=Enhancing higher education on Complex System THINKING for sustainable development (Project No: 2020-1-SE01-KA203-077872)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κουλουγλιώτης Διονύσιος
Ενίσχυση ανώτερης εκπαίδευσης στη σύνθετη συστημική σκέψη για την βιώσιμη ανάπτυξη=Enhancing higher education on Complex System THINKING for sustainable development (Project No: 2020-1-SE01-KA203-077872)
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ERASMUS - HORIZON - Λοιπά Ευρωπαϊκά
Κωδικός Πρόσκλησης: ERASMUS+ 2020 Call KA203 - Strategic Partnership Projects for Higher Education
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Περιβάλλοντος
Ακρωνύμιο: CoSy Thinking

Sustainability issues show the characteristics of complex systems, as they are part of the continuously changing, self-organising, interdependent and adaptive systems in our world. 

The project identifies two main specific objectives:

  • Strengthen the collaboration among academic institutions provide them with a clearer picture of the range of opportunities between the universal and the particular
  • Provide academic lecturers and managerial staff with knowledge, skills and tools for adapting their educational activities with a specific focus on sustainable development
  • Provide undergraduate students with competences on complex systems thinking as a basis for sustainability action and make them employable in organizations interested to meet the sustainable development goals.

More information is available here


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας