80642: Πρόγραμμα ERASMUS+ 2023-25 (Project No: 2023-1-EL01-KA131-HED-000115315)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καμπάση Αικατερίνη
Πρόγραμμα ERASMUS+ 2023-25 (Project No: 2023-1-EL01-KA131-HED-000115315)
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ERASMUS - HORIZON - Λοιπά Ευρωπαϊκά
Κωδικός Πρόσκλησης: ERASMUS+ Call 2023 Round 1 KA1 KA131-HED - Mobility of higher education students and staff supported by internal policy funds
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Περιβάλλοντος

Δράση κινητικότητας για την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση στηρίζει την κινητικότητα με φυσική παρουσία αλλά και τη μικτή κινητικότητα των φοιτητών ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε οποιονδήποτε κλάδο και κύκλο σπουδών (σύντομου κύκλου, επίπεδο προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού). Οι φοιτητές μπορούν είτε να σπουδάσουν στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε επιχείρηση, ερευνητικό ίδρυμα, εργαστήριο, οργανισμό ή σε άλλο σχετικό χώρο εργασίας στο εξωτερικό. Οι φοιτητές μπορούν επίσης να συνδυάσουν μια περίοδο σπουδών στο εξωτερικό με την πρακτική τους άσκηση, ώστε να βελτιώσουν περαιτέρω τα μαθησιακά αποτελέσματα και την ανάπτυξη των εγκάρσιων δεξιοτήτων.

Στηρίζει επίσης τη συμμετοχή του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης στο εξωτερικό, καθώς και τη συμμετοχή προσωπικού από τον κόσμο της εργασίας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση φοιτητών ή προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Η Δράση εκτελείται με σύμβαση επιχορήγησης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το οποίο υπέχει εν προκειμένω θέση Εθνικής Μονάδας Συντονισμού για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2021-2027.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας