80512: Διαθεματική Ανθεκτικότητα μέσω ενός Δικτύου Εκπαίδευσης για την Επιστήμη και την Πολιτιστική Κληρονομιά=Interdisciplinary Resilience through Science and Cultural Heritage Education Network (Project No: 2020-1-AT01-KA226-HE-092503)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αστάρα Όλγα-Ελένη
Διαθεματική Ανθεκτικότητα μέσω ενός Δικτύου Εκπαίδευσης για την Επιστήμη και την Πολιτιστική Κληρονομιά=Interdisciplinary Resilience through Science and Cultural Heritage Education Network (Project No: 2020-1-AT01-KA226-HE-092503)
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ERASMUS - HORIZON - Λοιπά Ευρωπαϊκά
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ακρωνύμιο: IRSCHEN

The importance of digitization, creativity and cultural awareness is always present, but it is particularly emphasized in the current situation, at the time of the COVID-19 pandemic. We need to acquire new skills and competences that strengthen creative potential and thus contribute to the resilience of the educational, cultural & creative sector. The IRSCHEN 24 months strategic project is a cooperation between public educational/academic institutions & private businesses that can see a big opportunity to thrive and improve their skills and offers in terms of new tools and digital competences in ICT and visualization techniques. This will open up new ways of collaboration boosting open and distant Cultural Heritage Education through a strategic alliance of 7 partners from 4 countries, namely Austria, Greece, Italy and Slovenia.

More information is available here.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας