80563: Εισαγωγή κοινών μαθημάτων ΤΠΕ για καλύτερη απασχολησιμότητα φοιτητών και αποφοίτων=Introduction of joint short-cycle ICT courses for better employability of students and graduates (Project No: 2021-1-HR01-KA220-HED-000031177)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Έξαρχος Θεμιστοκλής
Εισαγωγή κοινών μαθημάτων ΤΠΕ για καλύτερη απασχολησιμότητα φοιτητών και αποφοίτων=Introduction of joint short-cycle ICT courses for better employability of students and graduates (Project No: 2021-1-HR01-KA220-HED-000031177)
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ERASMUS - HORIZON - Λοιπά Ευρωπαϊκά
Κωδικός Πρόσκλησης: ERASMUS+ Call 2021 Round 1 KA2 KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Ακρωνύμιο: WICT

The aim of the "Introduction of joint short-cycle ICT courses for better employability of students and graduates"project is determining the needs of employers in private and public sector, regarding Data Science and Artificial Intelligence skills. The project also aims to develop short-cycle courses that will assist current students and recent graduates in achieving the skills required by potential employers, in order to boost their employability in the ICT sector.

More information is available here

 


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας