Ανακοινώσεις
Σελίδα 47 / 47 : <<<
TEMPUS IV CALL 2009
Δημοσίευση: 03-02-2009 10:15
Σημαντική Ημερομηνία: 04-03-2009
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 381.59 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Ηράκλειτος ΙΙ οδηγίες
Δημοσίευση: 22-01-2009 12:49
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 801.57 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Πρόσκληση στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
Δημοσίευση: 09-08-2008 11:50
Σημαντική Ημερομηνία: 24-09-2008
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 51 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προμήθεια αναλωσίμων (Απρίλιος 2008)
Δημοσίευση: 07-04-2008 11:41
Έναρξη: 04-04-2008 |Λήξη: 11-04-2008
[Έληξε]
6η Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών
Δημοσίευση: 01-10-2007 13:58
Έναρξη: 10-10-2007 |Λήξη: 11-10-2007
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 43.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Επιτροπή Ερευνών - Μία θέση ειδικών προσόντων
Δημοσίευση: 14-12-2006 12:33
Έναρξη: 29-11-2006 |Λήξη: 29-12-2006
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 54.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Σελίδα 47 / 47 : <<<