Εγκρίσεις και Αποτελέσματα
Σελίδα 1 / 36 : >>>
Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων της υπ' αρ. 1900/2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου "Υποέργο 4: «Δραστηριότητες που απορρέουν από το Σύμφωνο Συνεργασίας με τον Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου»" της Πράξης «Ενίσχυση και Ανάπτυξη της εθνικής ικανότητας στρατηγικού σχεδιασμού στους τομείς του Ασύλου και της Μετανάστευσης», και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 - 2021) στο Πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5150186 και στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση σχεδιασμού στρατηγικής και έκτακτης ανάγκης» με κωδικό ΕΛΚΕ 80629
Δημοσίευση: 07-03-2024 15:15
Σελίδα 1 / 36 : >>>
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας