Γενικοί Διαγωνισμοί
Σελίδα 1 / 6 : >>>
Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού πράξης ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΞΗ
Δημοσίευση: 23-10-2020 14:18
Έναρξη: 23-10-2020 |Λήξη: 25-11-2020
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.ΑΔΑ
Mέγεθος: 460.08 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.ΕΕ.ΑΔΑΜ
Mέγεθος: 411.43 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.08 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΕΕΕΣ pdf
Mέγεθος: 53.82 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Mέγεθος: 105.77 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 104.66 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού (ροόμετρα) έργου SAVEWATER
Δημοσίευση: 16-10-2020 11:35
Έναρξη: 16-10-2020 |Λήξη: 02-11-2020
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 542.48 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.28 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 304.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 243.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 211.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού έργου SAVEWATER
Δημοσίευση: 14-10-2020 17:23
Έναρξη: 14-10-2020 |Λήξη: 30-10-2020
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.64 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 520.83 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 942 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 210.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 280.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών βελτιστοποίησης διαδρομών απορριμματοφόρων κ.λπ. έργου E-HORECA WANET (80350)
Δημοσίευση: 05-06-2020 15:26
Σημαντική Ημερομηνία: 22-06-2020
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 367.25 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.37 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 74.67 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΠΡΟΤΥΠΟ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 39.1 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών συμβούλου πληροφορικής έργου BRENDA
Δημοσίευση: 17-03-2020 17:53
Έναρξη: 17-03-2020 |Λήξη: 31-03-2020
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 293.71 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 935.35 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 153.56 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Mέγεθος: 131.01 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Διακήρυξη για την προμήθεια υπηρεσιών για την προσαρμογή του Ιονίου Πανεπιστημίου και του ΕΛΚΕ στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων
Δημοσίευση: 09-03-2020 14:49
Έναρξη: 09-03-2020 |Λήξη: 04-05-2020
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.34 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 342.84 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 135.23 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 109.86 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΑΠΟΦΑΣΗ.ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
Mέγεθος: 187.46 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.22 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 342.32 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Mέγεθος: 472.08 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Διακήρυξη διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού στο πλαίσιο των πράξεων ΝΕΥΡΟΣΥΣΤΗΜΑ, ΝΕΥΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΝΕΥΡΟΦΑΡΜΑ, ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΞΗ, ΝΕΥΡΟΔΟΚΙΜΗ
Δημοσίευση: 20-02-2020 16:18
Έναρξη: 20-02-2020 |Λήξη: 24-04-2020
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Mέγεθος: 285.85 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΕ_ΚΗΜΔΗΣ
Mέγεθος: 278.38 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.29 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Mέγεθος: 107.76 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 81.37 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΕΕΕΣ_pdf
Mέγεθος: 59.87 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΑΠΟΦΑΣΗ.ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
Mέγεθος: 274.85 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.ΕΕ.ΚΗΜΔΗΣ
Mέγεθος: 78.95 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Επαναπροκήρυξη τμήματος Γ΄ συνοπτικού διαγωνισμού 6577/2019 για προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών πρ/σμού 3.467,74 € (προ ΦΠΑ 24%) έργου FISH & C.H.I..P..S.
Δημοσίευση: 23-12-2019 19:14
Έναρξη: 23-12-2019 |Λήξη: 13-01-2020
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.56 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 381.78 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 202.67 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΠΙΝΑΚΑΣ.ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 133.25 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης του έργου INCLUST
Δημοσίευση: 12-07-2019 17:01
Έναρξη: 12-07-2019 |Λήξη: 24-07-2019
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.22 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 320.91 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 595.37 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού έργου FISH & CHIPS
Δημοσίευση: 05-06-2019 18:06
Έναρξη: 05-06-2019 |Λήξη: 19-06-2019
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 268.51 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.38 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 97.52 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού έργου TELEICCE
Δημοσίευση: 19-04-2019 15:54
Έναρξη: 19-04-2019 |Λήξη: 07-05-2019
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 47.13 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 189.11 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 2.27 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Σελίδα 1 / 6 : >>>
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού έργου SAVEWATER
Δημοσίευση: 14-10-2020 17:23
Έναρξη: 14-10-2020 |Λήξη: 30-10-2020
[Σε Εξέλιξη]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή μελέτης βιωσιμότητας
Δημοσίευση: 22-10-2020 12:56
Έναρξη: 22-10-2020 |Λήξη: 30-10-2020
[Σε Εξέλιξη]