Γενικοί Διαγωνισμοί
Σελίδα 1 / 6 : >>>
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού έργου ''Δημιουργία ψηφιακού οδηγού και ολογραμμάτων''
Δημοσίευση: 02-03-2021 12:29
Έναρξη: 02-03-2021 |Λήξη: 16-03-2021
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 458.72 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.13 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 239.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 156.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 255.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου 80510
Δημοσίευση: 22-02-2021 14:54
Έναρξη: 22-02-2021 |Λήξη: 05-03-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 554.13 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.31 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 466.87 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 448.64 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 444.61 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια υπηρεσιών μετάφρασης από ελληνικά σε αγγλικά και ιταλικά έργου OCTANE
Δημοσίευση: 22-12-2020 14:13
Έναρξη: 22-12-2020 |Λήξη: 04-01-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.21 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 499.44 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 267.76 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 142.43 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 150.04 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού ύψους 19.900€ έργου SAVE WATER (επαναπροκήρυξη)
Δημοσίευση: 20-11-2020 13:53
Έναρξη: 20-11-2020 |Λήξη: 07-12-2020
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 546.98 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.69 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 1007.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 280.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 210.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων έργου Food Innovation RI
Δημοσίευση: 06-11-2020 17:01
Έναρξη: 06-11-2020 |Λήξη: 20-11-2020
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 493.9 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.21 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 147.96 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 131.24 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 547.54 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού πράξης ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΞΗ
Δημοσίευση: 23-10-2020 14:18
Έναρξη: 23-10-2020 |Λήξη: 25-11-2020
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.ΑΔΑ
Mέγεθος: 460.08 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.ΕΕ.ΑΔΑΜ
Mέγεθος: 411.43 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.08 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΕΕΕΣ pdf
Mέγεθος: 53.82 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Mέγεθος: 105.77 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 104.66 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού (ροόμετρα) έργου SAVEWATER
Δημοσίευση: 16-10-2020 11:35
Έναρξη: 16-10-2020 |Λήξη: 02-11-2020
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 542.48 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.28 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 304.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 243.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 211.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού έργου SAVEWATER
Δημοσίευση: 14-10-2020 17:23
Έναρξη: 14-10-2020 |Λήξη: 30-10-2020
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.64 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 520.83 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 942 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 210.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 280.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών βελτιστοποίησης διαδρομών απορριμματοφόρων κ.λπ. έργου E-HORECA WANET (80350)
Δημοσίευση: 05-06-2020 15:26
Σημαντική Ημερομηνία: 22-06-2020
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 367.25 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.37 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 74.67 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΠΡΟΤΥΠΟ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 39.1 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών συμβούλου πληροφορικής έργου BRENDA
Δημοσίευση: 17-03-2020 17:53
Έναρξη: 17-03-2020 |Λήξη: 31-03-2020
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 293.71 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 935.35 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 153.56 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Mέγεθος: 131.01 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Διακήρυξη για την προμήθεια υπηρεσιών για την προσαρμογή του Ιονίου Πανεπιστημίου και του ΕΛΚΕ στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων
Δημοσίευση: 09-03-2020 14:49
Έναρξη: 09-03-2020 |Λήξη: 04-05-2020
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.34 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 342.84 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 135.23 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 109.86 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΑΠΟΦΑΣΗ.ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
Mέγεθος: 187.46 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.22 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 342.32 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Mέγεθος: 472.08 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Σελίδα 1 / 6 : >>>
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας