Γενικοί Διαγωνισμοί
Σελίδα 1 / 8 : >>>
Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια ηλεκτρονικού, οπτικοακουστικού και λοιπού εξοπλισμού του έργου HAL
Δημοσίευση: 25-05-2022 14:20
Έναρξη: 25-05-2022 |Λήξη: 27-06-2022
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 534.27 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ
Mέγεθος: 312.93 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 2.96 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΕΕΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙ ΚΑΙ Β ΣΕ .PDF
Mέγεθος: 56.37 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  zip.png  ΕΕΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙ ΚΑΙ Β ΣΕ .XML (συμπιεσμένο)
Mέγεθος: 21.64 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  pdf.png  ΕΕΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΙ ΚΑΙ C-H ΣΕ .PDF
Mέγεθος: 53.26 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  zip.png  ΕΕΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΙ ΚΑΙ C-H ΣΕ .XML
Mέγεθος: 20.86 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 820.77 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 354.61 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Διακήρυξη για την προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου FOODBIOMES (mis: 5047291)
Δημοσίευση: 03-05-2022 14:42
Έναρξη: 03-05-2022 |Λήξη: 02-06-2022
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ
Mέγεθος: 198.64 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 534.7 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.25 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  zip.png  ΕΕΕΣ σε μορφή .xml
Mέγεθος: 21.6 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  pdf.png  ΕΕΕΣ σε μορφή .pdf
Mέγεθος: 56.76 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 379.01 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 346.29 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών έργου "Δημιουργικός Κόμβος Τεχνών"
Δημοσίευση: 17-02-2022 12:26
Έναρξη: 17-02-2022 |Λήξη: 04-03-2022
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  doc.png  ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Mέγεθος: 344 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  pdf.png  ΤΕΥΧΟΣ
Mέγεθος: 5.86 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού έργου FOLDIT, πρ/σμού 341.100,00€ χωρίς ΦΠΑ
Δημοσίευση: 10-11-2021 14:41
Έναρξη: 10-11-2021 |Λήξη: 14-12-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ
Mέγεθος: 132.93 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 528.43 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.37 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΕΕΕΣ σε .pdf
Mέγεθος: 56.23 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  zip.png  ΕΕΕΣ σε .xml
Mέγεθος: 21.67 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 420 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 394.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια αισθητήρων και μικροσυστημάτων έργου SAVE WATER
Δημοσίευση: 02-11-2021 14:01 | Ενημέρωση: 02-11-2021 14:24
Έναρξη: 02-11-2021 |Λήξη: 18-11-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 546.5 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.52 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 504.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 245 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  pdf.png  Ε.Ε.Ε.Σ. σε μορφή .pdf
Mέγεθος: 51.55 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  zip.png  Ε.Ε.Ε.Σ. σε μορφή .xml (συμπιεσμένο)
Mέγεθος: 19.85 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αισθητήρων και μικροσυστημάτων έργου SAVEWATER
Δημοσίευση: 31-08-2021 14:45
Έναρξη: 31-08-2021 |Λήξη: 13-09-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 269.57 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.31 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 608 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 288 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  zip.png  Ε.Ε.Ε.Σ. σε .xml
Mέγεθος: 19.74 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  pdf.png  Ε.Ε.Ε.Σ. σε .pdf
Mέγεθος: 51.39 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια υπηρεσίας ανάπτυξης εφαρμογής plugin έργου ΔΙΣΠΙΝΕ
Δημοσίευση: 31-08-2021 10:04
Έναρξη: 31-08-2021 |Λήξη: 24-09-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 506.67 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.06 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Mέγεθος: 200.46 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 196.95 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  pdf.png  Ε.Ε.Ε.Σ. σε .pdf
Mέγεθος: 60.6 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  zip.png  Ε.Ε.Ε.Σ. σε .xml
Mέγεθος: 23.39 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Σελίδα 1 / 8 : >>>
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας