Γενικοί Διαγωνισμοί
Σελίδα 1 / 9 : >>>
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από νέους και νέες επιστήμονες/ισσες, κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο της πράξης Απόκτηση Ακαδηµαϊκής Διδακτικής Εµπειρίας 2023-2024 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο [ΕΚΠ07]
Δημοσίευση: 24-01-2024 19:55
Έναρξη: 24-01-2024 |Λήξη: 05-02-2024
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια ηλεκτρονικού, οπτικοακουστικού και λοιπού εξοπλισμού (HAL)
Δημοσίευση: 02-06-2023 14:01
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ EE
Mέγεθος: 172.17 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Mέγεθος: 706.49 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.81 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Οικονομικής Προσφοράς
Mέγεθος: 144.29 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Εγγυητικών Επιστολών
Mέγεθος: 146.23 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  pdf.png  ΕΕΕΣ 1 τμήμα B σε pdf
Mέγεθος: 53.31 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  zip.png  ΕΕΕΣ τμήμα B σε xml
Mέγεθος: 21.72 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  pdf.png  ΕΕΕΣ τμήμα E F σε pdf
Mέγεθος: 51.05 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  zip.png  ΕΕΕΣ τμήμα E F σε xml
Mέγεθος: 20.36 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού (FOLDIT)
Δημοσίευση: 10-05-2023 16:12
Έναρξη: 10-05-2023 |Λήξη: 06-06-2023
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 711.44 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.28 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 174.02 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 146.76 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  pdf.png  ΕΕΣ 1 και 2 σε pdf
Mέγεθος: 52.24 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΕΕΕΣ 3 σε pdf
Mέγεθος: 52.33 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  zip.png  ΕΕΕΣ 1 και 2 σε xml
Mέγεθος: 20.38 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  ΕΕΕΣ 3 σε xml
Mέγεθος: 20.58 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη "Διαμόρφωση και υλοποίηση ενός μεθοδολογικού πλαισίου για την αναβάθμιση και ομογενοποίηση των διαδικασιών του ενιαίου ΙΠ", του υποέργου 1 «Δράσεις απλούστευσης/ ομογενοποίησης διαδικασιών ΙΠ» της Πράξης «Ενίσχυση και επιτάχυνση των διαδικασιών συγχώνευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου με το πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων»
Δημοσίευση: 28-03-2023 14:45
Έναρξη: 28-03-2023 |Λήξη: 24-04-2023
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.85 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Προκήρυξη
Mέγεθος: 676.45 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΕΕΕΣ σε pdf
Mέγεθος: 46.76 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ οικονομικής προσφοράς
Mέγεθος: 115.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Βιογραφικού Σημειώματος
Mέγεθος: 120 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Mέγεθος: 34.76 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  pdf.png  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
Mέγεθος: 491.63 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
Mέγεθος: 589.24 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Mέγεθος: 483.2 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «Εξοπλισμού Καταγραφής Διαρροών» του έργου «SAVE WATER»
Δημοσίευση: 08-12-2022 13:45
Σημαντική Ημερομηνία: 23-12-2022
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 612.49 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.35 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΕΕΕΣ σε pdf
Mέγεθος: 54.14 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  zip.png  ΕΕΕΣ σε xml
Mέγεθος: 19.63 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 223.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 210 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Σελίδα 1 / 9 : >>>
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας