Γενικοί Διαγωνισμοί
Σελίδα 1 / 8 : >>>
Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού έργου FOLDIT, πρ/σμού 341.100,00€ χωρίς ΦΠΑ
Δημοσίευση: 10-11-2021 14:41
Έναρξη: 10-11-2021 |Λήξη: 14-12-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ
Mέγεθος: 132.93 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 528.43 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.37 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΕΕΕΣ σε .pdf
Mέγεθος: 56.23 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  zip.png  ΕΕΕΣ σε .xml
Mέγεθος: 21.67 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 420 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 394.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια αισθητήρων και μικροσυστημάτων έργου SAVE WATER
Δημοσίευση: 02-11-2021 14:01 | Ενημέρωση: 02-11-2021 14:24
Έναρξη: 02-11-2021 |Λήξη: 18-11-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 546.5 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.52 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 504.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 245 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  pdf.png  Ε.Ε.Ε.Σ. σε μορφή .pdf
Mέγεθος: 51.55 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  zip.png  Ε.Ε.Ε.Σ. σε μορφή .xml (συμπιεσμένο)
Mέγεθος: 19.85 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αισθητήρων και μικροσυστημάτων έργου SAVEWATER
Δημοσίευση: 31-08-2021 14:45
Έναρξη: 31-08-2021 |Λήξη: 13-09-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 269.57 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.31 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 608 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 288 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  zip.png  Ε.Ε.Ε.Σ. σε .xml
Mέγεθος: 19.74 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  pdf.png  Ε.Ε.Ε.Σ. σε .pdf
Mέγεθος: 51.39 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια υπηρεσίας ανάπτυξης εφαρμογής plugin έργου ΔΙΣΠΙΝΕ
Δημοσίευση: 31-08-2021 10:04
Έναρξη: 31-08-2021 |Λήξη: 24-09-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 506.67 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.06 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Mέγεθος: 200.46 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 196.95 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  pdf.png  Ε.Ε.Ε.Σ. σε .pdf
Mέγεθος: 60.6 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  zip.png  Ε.Ε.Ε.Σ. σε .xml
Mέγεθος: 23.39 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών "Σχεδιασμού και ανάπτυξης GIS εφαρμογής των σημείων συλλογής αποβλήτων στην περιοχή του έργου E-HORECA WANET"
Δημοσίευση: 06-08-2021 13:26
Έναρξη: 06-08-2021 |Λήξη: 23-08-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 522.56 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 992.08 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  zip.png  ΕΕΕΣ σε .xml (συμπιεσμένο)
Mέγεθος: 21.49 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  pdf.png  ΕΕΕΣ σε .pdf
Mέγεθος: 55.48 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 101.11 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 110.04 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Έρευνας μέσω ερωτηματολογίων και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του έργου E-HORECA WANET
Δημοσίευση: 09-07-2021 14:53
Έναρξη: 09-07-2021 |Λήξη: 20-07-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 432.77 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.01 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 135.17 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 133.25 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  zip.png  Ε.Ε.Ε.Σ. σε .xml (συμπιεσμένο)
Mέγεθος: 21.86 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Διακήρυξη 5658/2021 διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων για την προμήθεια ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού έργου ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Δημοσίευση: 31-05-2021 14:18
Έναρξη: 31-05-2021 |Λήξη: 16-06-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 452.29 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.07 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 237.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 252 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 163 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Σελίδα 1 / 8 : >>>
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο 80504 «Δημιουργικός Κόμβος Τεχνών (HAL)»
Δημοσίευση: 14-01-2022 12:09
Έναρξη: 14-01-2022 |Λήξη: 28-01-2022
[Σε Εξέλιξη]