Γενικοί Διαγωνισμοί
Σελίδα 1 / 5 : >>>
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης του έργου INCLUST
Δημοσίευση: 12-07-2019 17:01
Έναρξη: 12-07-2019 |Λήξη: 24-07-2019
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.22 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 320.91 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 595.37 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού έργου FISH & CHIPS
Δημοσίευση: 05-06-2019 18:06
Έναρξη: 05-06-2019 |Λήξη: 19-06-2019
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 268.51 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.38 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 97.52 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού έργου TELEICCE
Δημοσίευση: 19-04-2019 15:54
Έναρξη: 19-04-2019 |Λήξη: 07-05-2019
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 47.13 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 189.11 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 2.27 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού υποέργου 5 πράξης ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Δημοσίευση: 27-03-2019 11:42
Έναρξη: 27-03-2019 |Λήξη: 19-04-2019
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 2.26 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 220.65 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 378.58 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΠΙΝΑΚΕΣ.ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 416.19 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΠΙΝΑΚΑΣ.ΟΙΚΟΝΟΜ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 374.92 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για εξοπλισμό του έργου ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
Δημοσίευση: 07-12-2018 20:46
Συνημμένα αρχεία
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 738.68 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 188.08 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 204.05 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 150.78 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Σελίδα 1 / 5 : >>>
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας