Γενικοί Διαγωνισμοί
Σελίδα 1 / 7 : >>>
Προκήρυξη για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού του υποέργου 2 της πράξης ΛΑΕΡΤΗΣ
Δημοσίευση: 05-04-2021 17:52
Έναρξη: 05-04-2021 |Λήξη: 19-04-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 445.87 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.17 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 152.71 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 161.32 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 128.58 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  pdf.png  ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Mέγεθος: 383.51 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού έργου BRENTA (αρ. διακ. 2961/2021)
Δημοσίευση: 19-03-2021 16:31
Έναρξη: 19-03-2021 |Λήξη: 29-03-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΟΡΘΗ
Mέγεθος: 510.3 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΟΡΘΗ
Mέγεθος: 1.54 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_ΟΡΘΗ
Mέγεθος: 178.97 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΟΡΘΗ
Mέγεθος: 119.61 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 138.84 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  pdf.png  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Mέγεθος: 521.77 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού έργου BRENTA
Δημοσίευση: 08-03-2021 15:46
Έναρξη: 08-03-2021 |Λήξη: 22-03-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.33 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 511.14 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 176.22 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 119.45 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 138.84 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Mέγεθος: 510.3 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Mέγεθος: 1.54 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Mέγεθος: 178.97 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  pdf.png  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Mέγεθος: 521.77 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού έργου ''Δημιουργία ψηφιακού οδηγού και ολογραμμάτων''
Δημοσίευση: 02-03-2021 12:29
Έναρξη: 02-03-2021 |Λήξη: 16-03-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 458.72 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.13 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 239.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 156.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 255.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού έργου 80510
Δημοσίευση: 22-02-2021 14:54
Έναρξη: 22-02-2021 |Λήξη: 05-03-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 554.13 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.31 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 466.87 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 448.64 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 444.61 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια υπηρεσιών μετάφρασης από ελληνικά σε αγγλικά και ιταλικά έργου OCTANE
Δημοσίευση: 22-12-2020 14:13
Έναρξη: 22-12-2020 |Λήξη: 04-01-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.21 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 499.44 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 267.76 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 142.43 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 150.04 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού ύψους 19.900€ έργου SAVE WATER (επαναπροκήρυξη)
Δημοσίευση: 20-11-2020 13:53
Έναρξη: 20-11-2020 |Λήξη: 07-12-2020
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 546.98 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.69 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 1007.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 280.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 210.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων έργου Food Innovation RI
Δημοσίευση: 06-11-2020 17:01
Έναρξη: 06-11-2020 |Λήξη: 20-11-2020
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 493.9 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.21 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 147.96 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 131.24 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 547.54 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού πράξης ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΞΗ
Δημοσίευση: 23-10-2020 14:18
Έναρξη: 23-10-2020 |Λήξη: 25-11-2020
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.ΑΔΑ
Mέγεθος: 460.08 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.ΕΕ.ΑΔΑΜ
Mέγεθος: 411.43 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.08 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΕΕΕΣ pdf
Mέγεθος: 53.82 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Mέγεθος: 105.77 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 104.66 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Σελίδα 1 / 7 : >>>
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας