Γενικές Ανακοινώσεις
Σελίδα 1 / 53 : >>>
Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού πράξης ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΞΗ
Δημοσίευση: 23-10-2020 14:18
Έναρξη: 23-10-2020 |Λήξη: 25-11-2020
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.ΑΔΑ
Mέγεθος: 460.08 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.ΕΕ.ΑΔΑΜ
Mέγεθος: 411.43 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.08 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΕΕΕΣ pdf
Mέγεθος: 53.82 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Mέγεθος: 105.77 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 104.66 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού (ροόμετρα) έργου SAVEWATER
Δημοσίευση: 16-10-2020 11:35
Έναρξη: 16-10-2020 |Λήξη: 02-11-2020
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 542.48 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.28 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 304.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 243.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 211.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού έργου SAVEWATER
Δημοσίευση: 14-10-2020 17:23
Έναρξη: 14-10-2020 |Λήξη: 30-10-2020
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.64 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 520.83 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 942 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 210.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 280.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Σελίδα 1 / 53 : >>>
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού έργου SAVEWATER
Δημοσίευση: 14-10-2020 17:23
Έναρξη: 14-10-2020 |Λήξη: 30-10-2020
[Σε Εξέλιξη]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή μελέτης βιωσιμότητας
Δημοσίευση: 22-10-2020 12:56
Έναρξη: 22-10-2020 |Λήξη: 30-10-2020
[Σε Εξέλιξη]