Γενικές Ανακοινώσεις
Σελίδα 1 / 70 : >>>
Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού έργου FOLDIT, πρ/σμού 341.100,00€ χωρίς ΦΠΑ
Δημοσίευση: 10-11-2021 14:41
Έναρξη: 10-11-2021 |Λήξη: 14-12-2021
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ
Mέγεθος: 132.93 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 528.43 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.37 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΕΕΕΣ σε .pdf
Mέγεθος: 56.23 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  zip.png  ΕΕΕΣ σε .xml
Mέγεθος: 21.67 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 420 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 394.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια αισθητήρων και μικροσυστημάτων έργου SAVE WATER
Δημοσίευση: 02-11-2021 14:01 | Ενημέρωση: 02-11-2021 14:24
Έναρξη: 02-11-2021 |Λήξη: 18-11-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 546.5 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.52 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 504.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 245 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  pdf.png  Ε.Ε.Ε.Σ. σε μορφή .pdf
Mέγεθος: 51.55 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  zip.png  Ε.Ε.Ε.Σ. σε μορφή .xml (συμπιεσμένο)
Mέγεθος: 19.85 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Σελίδα 1 / 70 : >>>