Γενικές Ανακοινώσεις
Σελίδα 1 / 62 : >>>
Προκήρυξη για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού του υποέργου 2 της πράξης ΛΑΕΡΤΗΣ
Δημοσίευση: 05-04-2021 17:52
Έναρξη: 05-04-2021 |Λήξη: 19-04-2021
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 445.87 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.17 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 152.71 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 161.32 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 128.58 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  pdf.png  ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Mέγεθος: 383.51 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Σελίδα 1 / 62 : >>>
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας