Προκηρύξεις
Σελίδα 1 / 37 : >>>
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου με τίτλο «Δημιουργία γεωγραφικής και περιγραφικής βάσης δεδομένων της περιβαλλοντικής και χωροταξικής πληροφορίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ακρωνύμιο ΒΙΟΝΙΑΝ» της πράξης με τίτλο «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης βιοποικιλότητας οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω "έξυπνων" συστημάτων εντοπισμού, καταγραφής, ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης πιέσεων», που εκτελείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους, κωδ. ΟΠΣ 5007988 και κωδικός ΕΛΚΕ ΙΠ 80413
Δημοσίευση: 01-08-2023 18:34
Έναρξη: 02-08-2023 |Λήξη: 23-08-2023
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πρόσκληση για το έργο 80413
Mέγεθος: 449.9 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με κωδικό ΕΛΚΕ 80326 και τίτλο «Έρευνα φαρμακευτικών πρωτοκόλλων με υπολογιστικούς Βιοδείκτες που καθορίζουν την εξέλιξη μη γενετικών νευροεκφυλιστικών νόσων», της πράξης με τίτλο «ΝΕΥΡΟΦΑΡΜΑ: Έρευνα φαρμακευτικών πρωτοκόλλων με υπολογιστικούς βιοδείκτες που καθορίζουν την εξέλιξη μη γενετικών νευροεκφυλιστικών νόσων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5016117, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020», και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους,
Δημοσίευση: 18-07-2023 15:18
Σημαντική Ημερομηνία: 28-07-2023
[Έληξε]
Σελίδα 1 / 37 : >>>
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας