Ανακοινώσεις
Σελίδα 1 / 46 : >>>
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών συμβούλου πληροφορικής έργου BRENDA
Δημοσίευση: 17-03-2020 17:53
Έναρξη: 17-03-2020 |Λήξη: 31-03-2020
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 293.71 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 935.35 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 153.56 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Mέγεθος: 131.01 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Διακήρυξη για την προμήθεια υπηρεσιών για την προσαρμογή του Ιονίου Πανεπιστημίου και του ΕΛΚΕ στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων
Δημοσίευση: 09-03-2020 14:49
Έναρξη: 09-03-2020 |Λήξη: 04-05-2020
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.34 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 342.84 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 135.23 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 109.86 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΑΠΟΦΑΣΗ.ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
Mέγεθος: 187.46 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Σελίδα 1 / 46 : >>>
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας