Ανακοινώσεις
Σελίδα 1 / 54 : >>>
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού ύψους 19.900€ έργου SAVE WATER (επαναπροκήρυξη)
Δημοσίευση: 20-11-2020 13:53
Έναρξη: 20-11-2020 |Λήξη: 07-12-2020
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 546.98 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.69 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 1007.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 280.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 210.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Υποβολή εισηγήσεων προς την Επιτροπή Ερευνών
Δημοσίευση: 10-11-2020 15:13
Σημαντική Ημερομηνία: 10-11-2020
[Έληξε]
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων έργου Food Innovation RI
Δημοσίευση: 06-11-2020 17:01
Έναρξη: 06-11-2020 |Λήξη: 20-11-2020
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 493.9 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.21 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 147.96 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 131.24 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 547.54 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Σελίδα 1 / 54 : >>>
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας