Γενικές Ανακοινώσεις
Σελίδα 3 / 62 : <<<>>>
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού έργου BRENTA
Δημοσίευση: 08-03-2021 15:46
Έναρξη: 08-03-2021 |Λήξη: 22-03-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.33 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 511.14 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 176.22 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 119.45 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 138.84 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Mέγεθος: 510.3 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Mέγεθος: 1.54 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Mέγεθος: 178.97 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  pdf.png  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Mέγεθος: 521.77 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού έργου ''Δημιουργία ψηφιακού οδηγού και ολογραμμάτων''
Δημοσίευση: 02-03-2021 12:29
Έναρξη: 02-03-2021 |Λήξη: 16-03-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 458.72 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.13 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 239.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 156.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 255.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού έργου 80510
Δημοσίευση: 22-02-2021 14:54
Έναρξη: 22-02-2021 |Λήξη: 05-03-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 554.13 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.31 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 466.87 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 448.64 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 444.61 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Σελίδα 3 / 62 : <<<>>>
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας