Γενικές Ανακοινώσεις
Σελίδα 2 / 62 : <<<>>>
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού έργου BRENTA (αρ. διακ. 2961/2021)
Δημοσίευση: 19-03-2021 16:31
Έναρξη: 19-03-2021 |Λήξη: 29-03-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΟΡΘΗ
Mέγεθος: 510.3 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΟΡΘΗ
Mέγεθος: 1.54 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_ΟΡΘΗ
Mέγεθος: 178.97 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΟΡΘΗ
Mέγεθος: 119.61 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 138.84 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  pdf.png  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Mέγεθος: 521.77 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Σελίδα 2 / 62 : <<<>>>
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας