Συμπλήρωση Διευκρινίσεων αναφορικά με τον Συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ποιότητας κατά τα πρότυπα ISO και ΕΛΟΤ του έργου 80438

Social Media
Δημοσίευση: 22-04-2021 13:42 | Προβολές: 1066
Έναρξη: 22-04-2021 |Λήξη: 10-05-2021
[Έληξε]
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Mέγεθος: 493.99 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Mέγεθος: 1.33 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 611.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 482.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 493.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  pdf.png  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Mέγεθος: 484.77 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένα αρχείο διευκρινίσεων για τον παρόντα διαγωνισμό.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 10/05/2021 και ώρα 14.00 μ.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας του διαγωνισμού: 11/05/2021 και ώρα 12.00 μ.μ.


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας