Καλώς ήλθατε,

...στις ιστοσελίδες της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε το 1988 με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες διαχείρισης κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την υλοποίηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών έργων, έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή.

Ενημέρωση: 28-03-2019
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού έργου FOLDIT, πρ/σμού 341.100,00€ χωρίς ΦΠΑ
Δημοσίευση: 10-11-2021 14:41
Έναρξη: 10-11-2021 |Λήξη: 14-12-2021
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ
Mέγεθος: 132.93 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 528.43 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.37 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΕΕΕΣ σε .pdf
Mέγεθος: 56.23 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  zip.png  ΕΕΕΣ σε .xml
Mέγεθος: 21.67 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 420 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 394.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word