80650: Πιλοτική εφαρμογή στον Ιόνιο ελαιώνα, με χρήση τεχνολογιών χαμηλού κόστους, της παρακολούθησης και αρχειοθέτησης σε πραγματικό χρόνο των ψεκασμών και την παρακολούθηση της δακοπροσβολής με ηλεκτρονικές δακοπαγίδες (ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2023)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αυλωνίτης Μάρκος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κωδικός Πρόσκλησης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 51.578,00 €
Ακρωνύμιο: ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Η Σύμβαση αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την πειραματική εργασία που αφορά την πιλοτική εφαρμογή στον Ιόνιο ελαιώνα, με χρήση τεχνολογιών χαμηλού κόστους, της παρακολούθησης και αρχειοθέτησης της δακοπροσβολής με ηλεκτρονικές δακοπαγίδες ("ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2023") για τις ΠΕ Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Λευκάδας και Ζακύνθου.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας