Έγκριση αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ. πρωτ. 10359/19.9.2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου "Πάρκο λογοτεχνικών ταξιδιών στην Ελλάδα και στην Μεγάλη Ελλάδα (POLYSEMI)"

Social Media
Δημοσίευση: 11-10-2019 11:20 | Προβολές: 782
    Γ2.5_ApospasmaPraktikou_Mylonas_ΨΦΩΧ46Ψ8ΝΨ-ΞΗΩ
Mέγεθος: 191.36 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Περίοδος υποβολής ενστάσεων εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών Ι.Π., http://rc.ionio.gr/news, και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο 80504 «Δημιουργικός Κόμβος Τεχνών (HAL)»
Δημοσίευση: 14-01-2022 12:09
Έναρξη: 14-01-2022 |Λήξη: 28-01-2022
[Σε Εξέλιξη]