Έγκριση αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ. πρωτ. 10359/19.9.2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου "Πάρκο λογοτεχνικών ταξιδιών στην Ελλάδα και στην Μεγάλη Ελλάδα (POLYSEMI)"

ShareThis
Δημοσίευση: 11-10-2019 11:20 | Προβολές: 1364
    Γ2.5_ApospasmaPraktikou_Mylonas_ΨΦΩΧ46Ψ8ΝΨ-ΞΗΩ
Mέγεθος: 191.36 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Περίοδος υποβολής ενστάσεων εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών Ι.Π., http://rc.ionio.gr/news, και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.


Επιστροφή


Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας