80483: Καταγραφή και ανάδειξη φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων και διατήρηση των αυτοφυών ορχεοειδών Κεφαλονιάς με στόχο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας (ΟRCHIDCULTURE)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ειρήνη Κατσαλήρου
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Γενική Κατηγορία
Κωδικός Πρόσκλησης: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις»
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Προϋπολογισμός: 17.272,37 €
Ακρωνύμιο: ORCHIDCULTURE
Είναι Κεντρικό Υποέργο

Στο πλαίσιο της ανάδειξης της βιοποικιλότητας ως μέρος της φυσικής κληρονομιάς, μέσω του έργου επιχειρείται η καταγραφή και ανάδειξη (ι) των φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων της Κεφαλονιάς και Ιθάκης που φιλοξενούν αυτοφυή ορχεοειδή, (ιι) των ποικίλων περιβαλλοντικών πιέσεων που τα απειλούν και (ιιι) η διατήρησή τους μέσω in vitro (στο εργαστήριο) πολλαπλασιασμού τους.

Η Πράξη υλοποιήθηκε με την σύμπραξη της MKO «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ-περιβάλλον και ανάπτυξη» και το Εργαστήριο Εδαφολογίας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου Πανεπιστημίου με τη χρηματοδότηση του Ν.Π.Δ.Δ Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας