80420: Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μυλωνάς Φοίβος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ66
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 205.000,00
Ακρωνύμιο: ΕΡΜΗΣ

Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας καταγραφής, οργάνωσης και προώθησης των οικοσυστημάτων και στοιχείων βιοποικιλότητας στην  ΠΙΝ με αρχικό πεδίο εφαρμογής τις περιοχές της Λευκάδας και της Κεφαλονιάς, συμβάλλοντας στην ανάδειξη και προστασία του φυσικού τοπίου, στη βελτίωση των τρόπων παρακολούθησης των οικοσυστημάτων βιοποικιλότητας (συμπεριλαμβάνοντας το φυσικό περιβάλλον της ΠΙΝ και τους υγροτόπους) παρέχοντας καινοτόμους τρόπους συλλογής, οργάνωσης και προβολής της πληροφορίας, αλλά και συμβάλοντας στον καλύτερο εντοπισμό και διαχείριση των απειλών/ κινδύνων.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας