80383: ΛΑΕΡΤΗΣ-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / Τρέχουσες Μετεωρολογικές Συνθήκες, Κλιματική Μεταβλητότητα και Εκτίμηση Κινδύνου Δασικής Πυρκαγιάς στα Επτάνησα (Υποέργο 2) MIS 5010951
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καλημέρης Αναστάσιος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Περιβάλλοντος
Προϋπολογισμός: 307.269,00
Ακρωνύμιο: ΙΟΝ 52

Εκτίμηση και αξιολόγηση φυσικών κινδύνων μέσα από την ανάλυση δεδομένων με καινοτόμες μεθοδολογίες συμπεριλαμβανομένων γεωπεριβαλλοντικών, γεωλογικών, υδρομετεωρολογικών παραμέτρων, ανάλυση δορυφορικών εικόνων και μοντελοποίηση του κλιματικού σήματος.- εκτίμηση του κινδύνου από πυρκαγιές, πλημμύρες, διάβρωσης στη χέρσο και στις ακτές, ακραία καιρικά φαινόμενα και την κλιματική αλλαγή, καθώς και του κινδύνου κατολισθήσεων (στη χέρσο και στις ακτές) και καταπτώσεων.- ανάλυση της τρωτότητας για όλους τους ανωτέρω κινδύνους αναπτύσσοντας λεπτομερείς χάρτες με διαβάθμιση κινδύνου και επικινδυνότητας για όλη την περιοχή μελέτης, με ιεράρχηση ανάλογα με το βαθμό κινδύνου


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας