80362: Οργάνωση του Αρχείου και της Βιβλιοθήκης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βλίζος Σταύρος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κωδικός Πρόσκλησης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ ΕΜΣΤ και ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Προϋπολογισμός: 4.832,69 €

Στο πλαίσιο του έργου εκπονήθηκε από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μελέτη για την οργάνωση του αρχείου και της βιβλιοθήκης του ΕΜΣΤ, η οποία επικεντρώθηκε:
• στη πρόταση μεθόδων και εργαλείων για την αναδιοργάνωση και διαχείριση των τεκμηρίων καθώς και τρόπους λειτουργίας του Αρχείου και της Βιβλιοθήκης του ΕΜΣΤ σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
• στη(ν) (ανα-)διαμόρφωση των χώρων λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και του Αρχείου του ΕΜΣΤ.
• στις μεθόδους επιστημονικής καταγραφής, ταξινόμησης και διαχείρισης των τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης και του Αρχείου του ΕΜΣΤ, καθώς και τα απαιτούμενα βιβλιοθηκονομικά εργαλεία για την πραγμάτωση του στόχου αυτού.
• στα πληροφοριακά συστήματα μέσω των οποίων θα συντελείται η διαχείριση και η ηλεκτρονική διάθεση του ψηφιοποιημένου/ψηφιακού περιεχομένου της Βιβλιοθήκης και του Αρχείου του ΕΜΣΤ.
• στη διαμόρφωση πολιτικής διαχείρισης, λειτουργίας και ανάδειξης της Βιβλιοθήκης και του Αρχείου του ΕΜΣΤ.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας