80326: ΝΕΥΡΟΦΑΡΜΑ: Μελέτη φαρμακευτικών πρωτοκόλλων με υπολογιστικούς βιοδείκτες που καθορίζουν την εξέλιξη μη γενετικών νευροεκφυλιστικών
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βλάμος Παναγιώτης
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Προϋπολογισμός: 265.000,00

Αξιολόγηση υπαρχουσών εγκεκριμένων φαρμακευτικών ουσιών σε εργαστηριακό επίπεδο, καθώς και της επίδρασής τους σε διαφορετικές κατηγορίες νευροεκφυλιστικών ασθενειών.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας