80326: ΝΕΥΡΟΦΑΡΜΑ: Μελέτη φαρμακευτικών πρωτοκόλλων με υπολογιστικούς βιοδείκτες που καθορίζουν την εξέλιξη μη γενετικών νευροεκφυλιστικών νόσων MIS 5016117
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Έξαρχος Θεμιστοκλής
ΝΕΥΡΟΦΑΡΜΑ: Μελέτη φαρμακευτικών πρωτοκόλλων με υπολογιστικούς βιοδείκτες που καθορίζουν την εξέλιξη μη γενετικών νευροεκφυλιστικών νόσων MIS 5016117
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ51 «Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της βιοιατρικής - βιοπληροφορικής στην Π.Ι.Ν.» Α/Α ΟΠΣ: 2347
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 226.723,97 €
Ακρωνύμιο: ΝΕΥΡΟΦΑΡΜΑ

Αντικείμενο της Πράξης ήταν η αξιολόγηση υπαρχουσών εγκεκριμένων φαρμακευτικών ουσιών σε εργαστηριακό επίπεδο, καθώς και της επίδρασής τους σε διαφορετικές κατηγορίες νευροεκφυλιστικών ασθενειών, με σκοπό τον σχεδιασμό κλινικά καινοτόμων δοκιμών για την εύρεση φαρμακευτικής αγωγής για τις αργά εξελισσόμενες νόσους.

Η Πράξη υλοποιήθηκε μέσω 2 Υποέργων:
Υποέργο 01: Έρευνα φαρμακευτικών πρωτοκόλλων με υπολογιστικούς βιοδείκτες που καθορίζουν την εξέλιξη μη γενετικών νευροεκφυλιστικών νόσωνν την εξέλιξη μη γενετικών νευροεκφυλιστικών νόσων (αυτεπιστασία) (κωδ. ΕΛΚΕ 80326)
Υποέργο 02: Εξοπλισμός για τη μελέτη φαρμακευτικών πρωτοκόλλων με υπολογιστικβιοδείκτες που καθορίζουν την εξέλιξη μη γενετικών νευροεκφυλιστικών νόσωνούς (προμήθεια) (κωδ. ΕΛΚΕ 80327)

 


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας