80302: Η Σχέση Γεωγραφίας και πολιτισμού στη ζωή και στο έργο του Παναγιώτη Ποταγού
INNOVATION
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κάτσιος Σταύρος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΛΙΔΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Προϋπολογισμός: 27.668,00

Η Σχέση Γεωγραφίας και πολιτισμού στη ζωή και στο έργο του Παναγιώτη Ποταγού


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας