80266: Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας-βιωσιμότητας για τη δημιουργία μουσείου του Ολυμπιακού Συνδέσμου Φιλάθλων Πειραιώς
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαθεοδώρου Χρήστος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κωδικός Πρόσκλησης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ ΠΑΕ Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. και ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Προϋπολογισμός: 6.008,07 €

Στο πλαίσιο της δημιουργίας, σύνθεσης και αξιοποίησης σύγχρονου μουσείου του Ολυμπιακού Συνδέσμου Φιλάθλων Πειραιώς στους χώρους του γηπέδου "Γεώργιος Καραϊσκάκης" εκπονήθηκε μελέτη σκοπιμότητας-βιωσιμότητας για τη δημιουργία μουσείου του Ολυμπιακού Συνδέσμου Φιλάθλων Πειραιώς. Το μποσείο θα προβάλλει στο ευρύ κοινό το έργο, τον χαρακτήρα και τα χαρακτηριστικά του Ολυμπιακού Συνδέσμου Φιλάθλων Πειραιώς από την ίδρυσή του έως σήμερα με έμφαση στην "Πειραϊκότητα" (δηλαδή στη σύνδεση της ομάδας του Ολυμπιακού με την ευρύτερη αστική περιοχή του Πειραιά) στην ιστορία, στην προοπτική του και στον κοινωνικό ρόλο.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας