Πρόσκληση ΙΟΝ37 «Νέες Δράσεις τουρισμού, πολιτισμού και αστικών αναπλάσεων στο πλαίσιο της ΟΣΒΑΑ πόλης Κέρκυρας (ΕΤΠΑ)»

ShareThis
Δημοσίευση: 28-06-2024 09:51 | Προβολές: 270

Η Ολοκληρωμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την ανάδειξη της πόλης της Κέρκυρας ως «Διεθνώς Αναγνωρίσιμου Πολυθεματικού, Δημιουργικού και Βιώσιμου Προορισμού» (ΟΣΒΑΑΚ) εγκρίθηκε αρχικά το 2018 και επικαιροποιήθηκε τον 3/2024 (έγκριση με την α.π. 452/4-3-2024 απόφαση Π.Ι.Ν.), με βασικούς στόχους:
-τη ΜΕΤΑΒΑΣΗ (ΣΤΑΔΙΑΚΗ) ΣΕ ΠΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟ, ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΝΤΊΚΤΥΠΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ.
-την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ και
-την ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Η αρχική εκπόνηση, αλλά και η επικαιροποίηση της ΟΣΒΑΑΚ προήλθαν από διαδικασίες ευρείας διαβούλευσης.
Με βάση το περιεχόμενο της επικαιροποιημένης Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης πόλης Κέρκυρας – ΟΣΒΑΑΚ , αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης αποτελεί η ενεργοποίηση και υλοποίηση σημαντικού μέρους εκ των νέων δράσεων της Τοπικής Στρατηγικής της πόλης Κέρκυρας, ιδίως στους τομείς του τουρισμού, της βιοποικιλότητας, του πολιτισμού και των αναπλάσεων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:  30/12/2024

Δείτε εδώ την αναλυτική Πρόσκληση και τα συνημμένα αυτής


Επιστροφή


Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας