Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο αντικείμενα, στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΛΚΕ 80533 και τίτλο «Ενέργειες Ενίσχυσης Συστημάτων και Διαδικασιών Ι.Π. με Ίδια Μέσα» της Πράξης «Ενίσχυση και Επιτάχυνση της Διαδικασίας Συγχώνευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου με το πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» με κωδικό MIS 5049438

ShareThis
Δημοσίευση: 19-09-2023 13:59 | Προβολές: 219
Σημαντική Ημερομηνία: 29-09-2023
[Έληξε]

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14:00


Επιστροφή


Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας