Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα αντικείμενο στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΛΚΕ 80343 και τίτλο «Βελτίωση της διαχείρισης και της υποδομής διάθεσης υδάτινων πόρων μέσω έξυπνων τεχνολογιών, πολιτικών και εργαλείων» SAVE-WATER, που υλοποιείται στο πλαίσιο του INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME GREECE -ALBANIA 2014-2020.

ShareThis
Δημοσίευση: 15-09-2023 14:12 | Προβολές: 228
Σημαντική Ημερομηνία: 25-09-2023
[Έληξε]

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13:30


Επιστροφή


Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας