Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πέντε (5) αντικείμενα στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΛΚΕ 80360 και τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος διαχείρισης φυσικών κινδύνων» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΛΑΕΡΤΗΣ - καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης φυσικών κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», με κωδικό ΟΠΣ 5010951, που εκτελείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ShareThis
Δημοσίευση: 04-09-2023 14:05 | Προβολές: 281
Σημαντική Ημερομηνία: 14-09-2023
[Έληξε]

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:30


Επιστροφή


Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας