Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7270/2023 -Αντικείμενο 2- στο πλαίσιο του Υποέργου (01) «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Ιονίου Πανεπιστημίου ΑΥΙΜ» με κωδικό ΕΛΚΕ 80605 της Πράξης «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Ιονίου Πανεπιστημίου» που υποποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ 5184868

ShareThis
Δημοσίευση: 01-09-2023 19:50 | Προβολές: 123
gr  pdf.png  Αποτελέσματα_80605_7270/2023
Mέγεθος: 1.69 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Τα αποτελέσματα στο συνημμένο αρχείο.


Επιστροφή


Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας