Διαβούλευση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της υποβληθείσας πρότασης «Έξυπνο σύστημα μέτρησης ροών επισκεπτών για την πόλη της Κέρκυρας» στην Πρόσκληση ΙΟΝ04.

ShareThis
Δημοσίευση: 03-08-2023 15:18 | Προβολές: 156
gr  pdf.png  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Mέγεθος: 372.8 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Mέγεθος: 903.22 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Mέγεθος: 73 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών του προς δημοσίευση ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού, προϋπολογισμού 58.870,97€ χωρίς ΦΠΑ και 73.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο της υποβληθείσας πρότασης «Έξυπνο σύστημα μέτρησης ροών επισκεπτών για την πόλη της Κέρκυρας» στην Πρόσκληση ΙΟΝ04 με τίτλο «Ψηφιακή εφαρμογή για την υποστήριξη της Διαχείρισης της Επισκεψιμότητας στην Πόλη της Κέρκυρας» του  προγράμματος «ΙΟΝΙA ΝΗΣIA 2021 – 2027», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να διατυπώσουν τις προτάσεις / παρατηρήσεις τους και να τις γνωστοποιήσουν στην υπηρεσία μας είτε α) μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, ιστοσελίδα: http://www.promitheus.gov.gr, ακολουθώντας τις οδηγίες κάτω από την καρτέλα ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ, είτε β) με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση rc@ionio.gr χρησιμοποιώντας το έντυπο προτάσεων/ παρατηρήσεων που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΙΠ https://rc.ionio.gr, συνημμένο στη σχετική ανακοίνωση.

Για πληροφορίες τεχνικής φύσεως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Επίκ. Καθηγητή Ιωάννη Καρύδη (e-mail: karydis@ionio.gr).

Η διαβούλευση θα ξεκινήσει την ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ και θα διαρκέσει δεκαπέντε (15) ημέρες.


Επιστροφή


Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας