Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 6911/2023 - Αντικείμενο 1- του έργου "Αντιμετώπιση των κοινών πιέσεων στον τομέα της γεωργίας και της βιοποικιλότητας και ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου", το οποίο υλοποιείται στη βάση Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της Πράξης «BEST - Addressing joint Agro- and Aqua-Biodiversity pressures SuSTainable Rural Development», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020

ShareThis
Δημοσίευση: 20-07-2023 09:29 | Προβολές: 130
gr  pdf.png  Αποτελέσματα_80463_6911/2023
Mέγεθος: 1.7 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Τα αποτελέσματα στο συνημμένο αρχείο.


Επιστροφή


Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας