Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού έργου FOLDIT, πρ/σμού 341.100,00€ χωρίς ΦΠΑ

Social Media
Δημοσίευση: 10-11-2021 14:41 | Προβολές: 187
Έναρξη: 10-11-2021 |Λήξη: 14-12-2021
[Έληξε]
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ
Mέγεθος: 132.93 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 528.43 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.37 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΕΕΕΣ σε .pdf
Mέγεθος: 56.23 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  zip.png  ΕΕΕΣ σε .xml
Mέγεθος: 21.67 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 420 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 394.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 142994
Προθεσμία υποβολής προσφορών (μέσω ΕΣΗΔΗΣ): 13/12/2021, ώρα 15:00
Αποσφράγιση προσφορών: 17/12/2021, ώρα 12:00


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο 80504 «Δημιουργικός Κόμβος Τεχνών (HAL)»
Δημοσίευση: 14-01-2022 12:09
Έναρξη: 14-01-2022 |Λήξη: 28-01-2022
[Σε Εξέλιξη]