Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια αισθητήρων και μικροσυστημάτων έργου SAVE WATER

Social Media
Δημοσίευση: 02-11-2021 14:01 | Ενημέρωση: 02-11-2021 14:24 | Προβολές: 199
Έναρξη: 02-11-2021 |Λήξη: 18-11-2021
[Έληξε]
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 546.5 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.52 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 504.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 245 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  pdf.png  Ε.Ε.Ε.Σ. σε μορφή .pdf
Mέγεθος: 51.55 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  zip.png  Ε.Ε.Ε.Σ. σε μορφή .xml (συμπιεσμένο)
Mέγεθος: 19.85 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος

Προθεσμία υποβολής προσφορών (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ): 18/11/2021, ώρα: 14:00,

Αποσφράγιση προσφορών: 23/11/2021, ώρα: 12:00

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 142350


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο 80504 «Δημιουργικός Κόμβος Τεχνών (HAL)»
Δημοσίευση: 14-01-2022 12:09
Έναρξη: 14-01-2022 |Λήξη: 28-01-2022
[Σε Εξέλιξη]