Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο 80413 ''Δράσεις προστασίας και ανάδειξης βιοποικιλότητας οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω "έξυπνων" συστημάτων εντοπισμού, καταγραφής, ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης πιέσεων'' Τίτλος υποέργου: ''Δημιουργία γεωγραφικής και περιγραφικής βάσης δεδομένων της περιβαλλοντικής και χωροταξικής πληροφορίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων''

Social Media
Δημοσίευση: 26-07-2021 09:32 | Προβολές: 1186
Έναρξη: 26-07-2021 |Λήξη: 09-08-2021
[Έληξε]
gr  pdf.png  Πρόσκληση_80413_7794/2021
Mέγεθος: 477.96 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων η Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021.


Επιστροφή