Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών «Κατασκευής ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος εγκατεστημένου στον στόλο των οχημάτων συλλογής αποβλήτων» έργου E HORECA WANET

Social Media
Δημοσίευση: 28-04-2021 16:42 | Προβολές: 1100
Έναρξη: 28-04-2021 |Λήξη: 12-05-2021
[Έληξε]
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.21 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 500.12 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 406.2 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 107.54 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 93.17 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 12/05/2021, 14:00

Ημ/νία διενέργειας διαγωνισμού: 13/05/2021, 12:00


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας