Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού έργου 80510

Social Media
Δημοσίευση: 22-02-2021 14:54 | Προβολές: 1102
Έναρξη: 22-02-2021 |Λήξη: 05-03-2021
[Έληξε]
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 554.13 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.31 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 466.87 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 448.64 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 444.61 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 05/03/2021, ώρα 14:00
Ημ/νία διενέργειας διαγωνισμού: 08/03/2021, ώρα 12:00


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας