Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο 80413 "''Δράσεις προστασίας και ανάδειξης βιοποικιλότητας οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω "έξυπνων" συστημάτων εντοπισμού, καταγραφής, ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης πιέσεων'' του υποέργου: ''Δημιουργία γεωγραφικής και περιγραφικής βάσης δεδομένων της περιβαλλοντικής και χωροταξικής πληροφορίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων''

Social Media
Δημοσίευση: 21-01-2021 17:06 | Προβολές: 1141
Έναρξη: 21-01-2021 |Λήξη: 05-02-2021
[Έληξε]
gr  pdf.png  Πρόσκληση_80413_808/2021
Mέγεθος: 479.89 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων η Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021.


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας