Αποτελέσματα πρόσκλησης 9880/2020 για το έργο 80412 με τίτλο "ΒΙΟ_ΜΝΗΜΕΣ:ΜΝΗΜειακοί ΕλαιώνεΣ: καταγραφή, Αποτύπωση, Χρονολόγηση και ΑΝάδειξη τους ως υψηλής αξίας οικοσυστήματα, με στόχο τη διατήρηση/Διαχείριση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της υπαίθρου των Ιονίων Νήσων" (υποέργο 1)"

Social Media
Δημοσίευση: 29-12-2020 10:10 | Προβολές: 1047
Έναρξη: 29-12-2020 |Λήξη: 29-12-2021
[Σε Εξέλιξη]
gr  pdf.png  Αποτελέσματα_πρόσκλησης_80412_9880/2020
Mέγεθος: 461.91 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

  


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας